Stalking

Definicja stalkingu

Stalking– nazwa anglojęzyczna oznaczająca skradanie się, podchody. Na dzień dzisiejszy termin ten oznacza działanie będące złośliwym i powtarzającym się nagabywaniem, prześladowaniem, naprzykrzaniem się stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa innej osoby.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej w artykule 34 określa stalking jako umyślne powtarzające się zastraszające działania wymierzone w daną osobę, powodujące, że obawia się ona o swoje bezpieczeństwo.

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność popełnia przestępstwo stalkingu.

Aby działanie sprawcy zostało uznane za stalking musi nosić cechy uporczywego nękania na skutek którego u osoby nękanej / pokrzywdzonego / musi wystąpić uzasadnione poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub poczucie istotnego naruszenia jej prywatności.

Stalking musi mieć charakter długotrwały. Motywacja sprawcy nie ma znaczenia i nie ma znaczenia też to czy stalker ma zamiar spełnić wypowiadane groźby.

Stalking-kradzież wizerunku, kradzież cudzej tożsamości

Poza uporczywym nękaniem ustawodawca wprowadził penalizację działania sprawcy polegającego na podszywaniu się tj. fałszywe podawania się za inna osobą, wykorzystanie jej wizerunku lub danych osobowych lub innych danych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Stalking -czyny karalne

Formy stalkingu

Osoba dopuszczająca się zachowań wyczerpujących znamiona stalkingu czyli stalker zazwyczaj też podczas swych działań popełnia czyny karalne tj. obraża, znieważa, niszczy mienie swej ofiary lub inne, dopuszcza się przemocy domowej.

Stalking może być bezpośredni lub pośredni. Dla przykładu zachowaniami stanowiącymi stalking pośredni będzie osaczanie osoby poprzez ciągłe wykonywanie połączeń telefonicznych, pisanie wiadomości sms, pisanie wiadomości przez komunikatory internetowe, pocztę elektroniczną- cyberstalking a czasami też wysyłanie prezentów i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te mogą stać się szczególnie niebezpieczne gdy przybierają formę przemocy fizycznej, która zagraża życiu osoby prześladowanej.

Ofiary stalkingu.

Ofiarami stalkingu w przeważającej części są kobiety, a z reguły stalkerami okazują się mężczyźni, którzy rozstali się z partnerką. Oczywiście zdarza się i tak, że ofiarami stalkingu mogą paść również mężczyźni po rozstaniu z partnerką czy żoną. Osoba dotknięta działaniem stalkera musi czuć się zagrożona, że stalker posunie się jeszcze dalej w swych działaniach i może wyrządzić jej krzywdę.

Kara za stalking

Polski kodeks karny stalking definiuje jako uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudzające u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność i stanowi przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 190a § 1 k.k.) lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – od 2 do 12 lat.

Dzięki wprowadzeniu do kodeksu karnego art 190 a par 1 kk organy ścigania otrzymały realną możliwość ścigania sprawców tego rodzaju przestępstw czyli stalkerów. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry