Alimenty w dobie koronawirusa

Obniżenie alimentów

Pandemia koronawirusa często wpływa na obniżenie dochodów tak przedsiębiorców jak i pracowników.

Efektem panującej pandemii jest często po stronie podmiotów gospodarczych spadek sprzedaży,utrata płynności finansowej zaś pracowników w związku z tym dotyka obniżka wynagrodzeń za pracę czy też zwolnienie z pracy.

Pogorszenie się sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do alimentów obniża jej możliwość regulowania przez nią zobowiązania alimentacyjnego.

Chociaż pandemia jest sytuacją wyjątkową to jednak nie wpływa ona automatycznie na wysokość zobowiązania alimentacyjnego ustalonego w wyroku sądu lub w ugodzie przed sądem zawartej w kierunku jego obniżenia.

Skutki nie płacenia alimentów

Należy pamiętać iż niepłacenie alimentów lub ich nieterminowe regulowanie naraża zobowiązanego do alimentów na przymusowe ich ściągnięcie w drodze egzekucji komorniczej z czym łączy się poniesienie dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego lub nawet na zarzut popełnienia przestępstwa niealimentacji określonego w art.209 kodeksu karnego.

Czy można zaradzić takiej sytuacji i jak?

Można,przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają podstawę do obniżenia alimentów w razie istotnej zamiany stosunków a w tym zakresie mieszczą się ujemne finansowe skutki pandemii.

Jednakże nie dzieje się to automatycznie lecz wymaga wystąpienia do sądu z powództwem o obniżenie alimentów, które należy właściwie uzasadnić w czym konieczna jest często pomoc adwokata Dąbrowa Górnicza.

0/5 (0 Reviews)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry